Verkeershinder

Belangrijk onderdeel van de route vormen de singels in de binnenstad. Hierdoor is op 11 juni 2023 tussen 8.30 – 14.00 uur de binnenstad afgesloten. Het Meander Medisch Centrum is deze dag het beste bereikbaar via de Bunschoterstraat. De maatregelen hebben vooral gevolgen voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers worden geadviseerd de aanwijzingen van de verkeersregelaars van Brink Verkeer en de politie op te volgen.

Verkeershinder zondag 11 juni 2023

Belangrijke straten en routes worden tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor al het verkeer (zie onderstaand de overzichtskaart verkeershinder). Het gaat om de Bloemendalsestraat, Weverssingel, Zuidsingel, Westsingel,’t Zand, Kleine Spui, Grote Koppel en Kleine Koppel in de binnenstad. De Brabantsestraat en de Kwekersweg zijn afgesloten omdat zij onderdeel uitmaken van het parcours voor de 5 en 10 km. De Slaagseweg en Zeldertseweg in Hoogland West maken onderdeel uit van de halve en hele marathon. Bekijk hier de flyer verkeershinder binnenstad en auto’s.

Verkeershinder Marathon Amersfoort 2023

 

Woon je in Weerhorst/Coelhorst, de Architectenbuurt, Schothorst Noord, Jericho en Jeruzalem of de Koppel? Houd dan rekening met ernstige vertraging als je ergens met de auto heen moet. Parkeer desnoods uw auto vóór zondag 11 juni 2022 buiten de route, zodat je makkelijk weg kunt komen. Vertrek je vanuit een van deze wijken op zondagochtend voor 10.00 uur, dan is er geen probleem! Bewoners van de binnenstad kunnen het beste voor 8.30 uur vertrekken als zij met de auto de stad uit willen.

De bussen van Syntus en de regiotaxi rijden via alternatieve routes. Houd rekening met mogelijke vertraging.

Bereikbaarheid Meander Medisch Centrum

Omdat de Ringweg Koppel, Maatweg en Hamseweg tussen 10:00 – 11.00 uur zijn afgesloten, is het ziekenhuis zondagochtend met de auto te bereiken via de Bunschoterstraat.

Plezierboten Eemhaven

De brug over de Eem is gesloten tussen 8.30 – 13.00 uur. Dit betekent dat pleziervaartuigen die zondag 11 juni 2023 uit de haven willen vertrekken, dit vóór 8.00 uur moeten doen. De Fietsboot Eemlijn vertrekt deze zondag vanaf de aanlegsteiger voor de brandweerkazerne, aan de andere kant van de brug.

Naar verwachting is de hele stad om 14.00 uur weer bereikbaar.

Samen met jou is het mogelijk om er een prachtig evenement van te maken. De organisatie hoopt dat iedereen begrip heeft voor de – in samenwerking met de gemeente Amersfoort – genomen verkeersmaatregelen. De organisatie biedt bij voorbaat haar verontschuldigingen aan voor eventuele overlast.