Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Atletiekunie

De bruto tijd is de tijd die verstrijkt tussen het officiële startschot en het moment waarop de lo(o)p(st)er de finish bereikt. Conform de reglementen van de Atletiekunie wordt altijd de bruto tijd gehanteerd om de officiële wedstrijduitslag te bepalen.

Wat is de netto tijd?
De netto tijd is de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop de lo(o)p(st)er onder de startboog doorloopt en het moment waarop hij/zij de finish bereikt. Berekening van de netto tijden is mogelijk geworden vanwege de elektronische tijdswaarneming (in ons geval MyLaps). De netto tijd is met name voor recreatieve deelnemers van belang omdat de netto tijd een beter inzicht geeft in de individuele prestatie. Dit is vooral het geval bij hardloopevenementen met een groot aantal deelnemers met dito startvakken, waardoor het verschil tussen bruto en netto tijd fors kan oplopen.

Bekijk hier de deelnemersvoorwaarden