Privacy

De Stichting Marathon Amersfoort, gevestigd Amelisweerd 125, 3813 XE Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting Marathon Amersfoort verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

·        Naam
·        Adres
·        Postcode
·        Woonplaats
·        Land
·        Geboortedatum
·        Geslacht
·        Telefoonnummer
·        E-mailadres
·        IBAN
·        Rekeningnaam
·        IP-adres

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het goed verwerken van de uitslagen van de activiteit(en) die wij organiseren. Na publicatie van de uitslagen, en uiterlijk twee maanden na het evenement worden deze gegevens uit ons databestand verwijderd. Daarna wordt alleen het door jouw opgegeven e-mail adres gebruikt om je te informeren over het afgelopen evenement en over komende evenementen.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via femke@marathonamersfoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerken van deze persoonsgegevens
De Stichting Marathon Amersfoort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze (maandelijkse) nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming
De Stichting Marathon Amersfoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting Marathon Amersfoort bewaart alleen en uitsluitend je e-mail adres voor informeren over activiteiten georganiseerd door de stichting Marathon Amersfoort.  Jouw e-mail adres, wordt net zolang opgeslagen tot dat je zelf de beslissing neemt deze te verwijderen. Onder elke nieuwsbrief word je de mogelijkheid geboden je gegevens aan te passen, of deze geheel te verwijderen. Na verwijdering kan jouw mailadres niet meer worden opgenomen in dit databestand.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting Marathon Amersfoort verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (deelname aan een activiteit) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Stichting Marathon Amersfoort gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht en de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via een link in de footer van de laatste nieuwsbrief die je van ons hebt ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar femke@marathonamersfoort.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Stichting Marathon Amersfoort zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Stichting Marathon Amersfoort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting Marathon Amersfoort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via femke@marathonamersfoort.nl

Contactgegevens: https://www.marathonamersfoort.nl/
Amelisweerd 125, 3813 XE Amersfoort

Femke van der Wilk is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Marathon Amersfoort. Hij is te bereiken via femke@marathonamersfoort.nl